Workshopy.
Špecificky zamerané semináre na určenú tému. Ponorenie sa do problematiky, súvislostí a širšieho kontextu.
Workshopy.
Špecificky zamerané semináre na určenú tému. Ponorenie sa do problematiky, súvislostí a širšieho kontextu.
Coming Back To Senses
Summer Cycle

17-19 & 22. June 2022

Grimsby, Ontario
The workshop centered around the theme of exploring our unique evolutionary trajectory and human design through means of physical practice and food procurement.

*workshop in collaboration with Scott Daly.
VIAC INFO
Mapovanie Pohybového Výkonu Pod Tlakom

12. November 2021

Tactical Fighting Academy, Skalica
Workshop zameraný na vplyv mentálnej a fyzickej zátaže na naše pohybové schopnosti, stratégiu a vnímanie informácii z prostredia.

*workshop v spolupráci s Ľubomírom Kadnárom.
VIAC INFO
Modely Atletického Rozvoja I.

12.-13. September 2020

Elix Performance Center, Pezinok

Workshop zameraný na podkladové koncepty atletického rozvoja, založené na pravidlách motorického učenia a uplatnenie týchto poznatkov v nastavení tréningového procesu.
VIAC INFO
Tri perspektívy stresu

18. Júl 2020

Akadémia T&T, Žilina

Pomôcť ľuďom pochopiť podstatu stresu, jeho individuálny účinok na nás a získať konkrétne nástroje na narábanie s ním - ako akútne, tak dlhodobo. Svoj náhľad do tematiky stresu predstavia Ľubomír Kadnár, Martin Bosý a Martin Janiš.
VIAC INFO
Úvod do Problematiky Zranení

8. November 2020

Neytiri, Bratislava

Workshop pre tanečníkov - nazeranie na starostlivosť o seba vo vzťahu k dlhodobo udržateľnej kariére tanečníka, akú informáciu nám dáva zranenie a čo vlastne znamená, a ako s touto témou nevyhnutne súvisí naša kvalita pozorovania zmien v našom fungovaní po fyzickej / mentálnej stránke.
VIAC INFO
Models for Athletic Development
‍‍
8. February 2020

Sporthalle Tannenbusch, Bonn

Workshop focused on the principles that underlie the approachto physical practice and athletic development.
Workshop Themes: 1. Organizational capacity of the body; 2. Variability as a guiding principle for motor learning; 3. Pattern recognition in performance & health.
VIAC INFO
Grappling Development: Stach x Bosy

25. január 2020

Choketopus Gym, Praha

Leg Work & Open Guard.
Hlbšie nahliadnutie pod povrch kĺbov dolnej polovice tela – dôraz na porozumenie biomechanických vlastností členkov, kolien a bokov vo vzťahu k celému systému v dynamickom prostredí grapplingu.

*workshop v spolupráci s Janom Stachom.
VIAC INFO
Mentálne Modely pre Atletický Rozvoj

18-20. Október 2019

Areál Hroši Brno

Workshop zameraný na podkladové koncepty atletického rozvoja, založené na pravidlách motorického učenia a uplatnenie týchto poznatkov v nastavení tréningového procesu.
VIAC INFO
Grappling Development: Stach x Bosy

24. Marec 2019

Gracie Barra, Frýdek-Místek
Wrestling a headlocks.
1. Rozvíjanie základných kvalít pri zápasení z postoja – porozumenie pozíciám z hľadiska rozloženia a prenosu váhy, vychýlenie súpera, vytvárania optimálnych uhlov a prípravy pozícií pre nástupy do techník.
2. Práca s krčnou chrbticou - pozičná práca pre wrestling a headlocks s priamym prenosom do zápasenia, plus jemná práca v kontexte rehabilitácie  a prípravy na zvýšenú záťaž.
VIAC INFO
Inspire by Fighting Monkey
Open Workshop

18-20. May 2018

Primal Iceland, Reykjavík

Seminar that serves as a basic platform for further study of the Fighting Monkey Research. We will give you an overall introduction to the qualities and ideas that we have developed over the last 15 years of our F.M. research.
VIAC INFO
FM Athletic Development - Baseball

6-7. October 2017

Texas Baseball Ranch

VIAC INFO

AKTUÁLNE WORKSHOPY

Coming Back To Senses

17-19 & 22. June 2022

Grimsby, Ontario
The workshop centered around the theme of exploring our unique evolutionary trajectory and human design through means of physical practice and food procurement.

*workshop in collaboration with Scott Daly.
VIAC INFO
Mapovanie Pohybového Výkonu Pod Tlakom

12. November 2021

Tactical Fighting Academy, Skalica
Workshop zameraný na vplyv mentálnej a fyzickej zátaže na naše pohybové schopnosti, stratégiu a vnímanie informácii z prostredia.

*workshop v spolupráci s Ľubomírom Kadnárom.
VIAC INFO
Modely Atletického Rozvoja I.

12.-13. September 2020

Elix Performance Center, Pezinok

Workshop zameraný na podkladové koncepty atletického rozvoja, založené na pravidlách motorického učenia a uplatnenie týchto poznatkov v nastavení tréningového procesu.
VIAC INFO
Tri perspektívy stresu

18. Júl 2020

Akadémia T&T, Žilina

Pomôcť ľuďom pochopiť podstatu stresu, jeho individuálny účinok na nás a získať konkrétne nástroje na narábanie s ním - ako akútne, tak dlhodobo. Svoj náhľad do tematiky stresu predstavia Ľubomír Kadnár, Martin Bosý a Martin Janiš.
VIAC INFO
Úvod do Problematiky Zranení

8. November 2020

Neytiri, Bratislava

Workshop pre tanečníkov - nazeranie na starostlivosť o seba vo vzťahu k dlhodobo udržateľnej kariére tanečníka, akú informáciu nám dáva zranenie a čo vlastne znamená, a ako s touto témou nevyhnutne súvisí naša kvalita pozorovania zmien v našom fungovaní po fyzickej / mentálnej stránke.
VIAC INFO
Grappling Development: Stach x Bosy

25. január 2020

Choketopus Gym, Praha

Leg Work & Open Guard.
Hlbšie nahliadnutie pod povrch kĺbov dolnej polovice tela – dôraz na porozumenie biomechanických vlastností členkov, kolien a bokov vo vzťahu k celému systému v dynamickom prostredí grapplingu.

*workshop v spolupráci s Janom Stachom.
VIAC INFO
Models for Athletic Development
‍‍
8. February 2020

Sporthalle Tannenbusch, Bonn

Workshop focused on the principles that underlie the approachto physical practice and athletic development.
Workshop Themes: 1. Organizational capacity of the body; 2. Variability as a guiding principle for motor learning; 3. Pattern recognition in performance & health.
VIAC INFO
Mentálne Modely pre Atletický Rozvoj

18-20. Október 2019

Areál Hroši Brno

Workshop zameraný na podkladové koncepty atletického rozvoja, založené na pravidlách motorického učenia a uplatnenie týchto poznatkov v nastavení tréningového procesu.
VIAC INFO
Grappling Development: Stach x Bosy

24. Marec 2019

Gracie Barra, Frýdek-Místek
Wrestling a headlocks.
1. Rozvíjanie základných kvalít pri zápasení z postoja – porozumenie pozíciám z hľadiska rozloženia a prenosu váhy, vychýlenie súpera, vytvárania optimálnych uhlov a prípravy pozícií pre nástupy do techník.
2. Práca s krčnou chrbticou - pozičná práca pre wrestling a headlocks s priamym prenosom do zápasenia, plus jemná práca v kontexte rehabilitácie  a prípravy na zvýšenú záťaž.
VIAC INFO
Inspire by Fighting Monkey

18-20. May 2018

Primal Iceland, Reykjavík

Seminar that serves as a basic platform for further study of the Fighting Monkey Research. We will give you an overall introduction to the qualities and ideas that we have developed over the last 15 years of our F.M. research.
VIAC INFO
FM Athletic Development - Baseball

6-7. October 2017

Texas Baseball Ranch

VIAC INFO

AKTUÁLNE WORKSHOPY

MINULÉ WORKSHOPY

Coming Back To Senses
Summer Cycle

17-19 & 22. June 2022

Grimsby, Ontario
The workshop centered around the theme of exploring our unique evolutionary trajectory and human design through means of physical practice and food procurement.

*workshop in collaboration with Scott Daly.
VIAC INFO
Mapovanie Pohybového Výkonu Pod Tlakom

12. November 2021

Tactical Fighting Academy, Skalica
Workshop zameraný na vplyv mentálnej a fyzickej zátaže na naše pohybové schopnosti, stratégiu a vnímanie informácii z prostredia.

*workshop v spolupráci s Ľubomírom Kadnárom.
VIAC INFO
Modely Atletického Rozvoja I.

12.-13. September 2020

Elix Performance Center, Pezinok

Workshop zameraný na podkladové koncepty atletického rozvoja, založené na pravidlách motorického učenia a uplatnenie týchto poznatkov v nastavení tréningového procesu.
VIAC INFO
Tri perspektívy stresu

18. Júl 2020

Akadémia T&T, Žilina

Pomôcť ľuďom pochopiť podstatu stresu, jeho individuálny účinok na nás a získať konkrétne nástroje na narábanie s ním - ako akútne, tak dlhodobo. Svoj náhľad do tematiky stresu predstavia Ľubomír Kadnár, Martin Bosý a Martin Janiš.
VIAC INFO
Úvod do Problematiky Zranení

8. November 2020

Neytiri, Bratislava

Workshop pre tanečníkov - nazeranie na starostlivosť o seba vo vzťahu k dlhodobo udržateľnej kariére tanečníka, akú informáciu nám dáva zranenie a čo vlastne znamená, a ako s touto témou nevyhnutne súvisí naša kvalita pozorovania zmien v našom fungovaní po fyzickej / mentálnej stránke.
VIAC INFO
Models for Athletic Development
‍‍
8. February 2020

Sporthalle Tannenbusch, Bonn

Workshop focused on the principles that underlie the approachto physical practice and athletic development.
Workshop Themes: 1. Organizational capacity of the body; 2. Variability as a guiding principle for motor learning; 3. Pattern recognition in performance & health.
VIAC INFO
Grappling Development: Stach x Bosy

25. január 2020

Choketopus Gym, Praha

Leg Work & Open Guard.
Hlbšie nahliadnutie pod povrch kĺbov dolnej polovice tela – dôraz na porozumenie biomechanických vlastností členkov, kolien a bokov vo vzťahu k celému systému v dynamickom prostredí grapplingu.

*workshop v spolupráci s Janom Stachom.
VIAC INFO
Mentálne Modely pre Atletický Rozvoj

18-20. Október 2019

Areál Hroši Brno

Workshop zameraný na podkladové koncepty atletického rozvoja, založené na pravidlách motorického učenia a uplatnenie týchto poznatkov v nastavení tréningového procesu.
VIAC INFO
Grappling Development: Stach x Bosy

24. Marec 2019

Gracie Barra, Frýdek-Místek
Wrestling a headlocks.
1. Rozvíjanie základných kvalít pri zápasení z postoja – porozumenie pozíciám z hľadiska rozloženia a prenosu váhy, vychýlenie súpera, vytvárania optimálnych uhlov a prípravy pozícií pre nástupy do techník.
2. Práca s krčnou chrbticou - pozičná práca pre wrestling a headlocks s priamym prenosom do zápasenia, plus jemná práca v kontexte rehabilitácie  a prípravy na zvýšenú záťaž.
VIAC INFO
Inspire by Fighting Monkey
Open Workshop

18-20. May 2018

Primal Iceland, Reykjavík

Seminar that serves as a basic platform for further study of the Fighting Monkey Research. We will give you an overall introduction to the qualities and ideas that we have developed over the last 15 years of our F.M. research.
VIAC INFO
FM Athletic Development - Baseball

6-7. October 2017

Texas Baseball Ranch

VIAC INFO
KONTAKT.

Ak by ste sa chceli na jeden z aktuálnych workshopov prihlásiť alebo by ste chceli usporiadať workshop s určitou tématikou u vás, napíšte mi.