aktuálny workshop
Edu Cykly.
Platforma zameraná na kontinuálne vzdelávanie na mesačnej báze v oblasti fyzickej praxe a k nej naviazaných biologických konceptov.

Jej cieľom je systematicky cez praktické zadania, interaktívne pohybové situácie a objasnenie fyziologických mechanizmov nášho tela poskytnúť ľudom informácie, nástroje a materiál na vytvorenie trvalo udržateľného podporného procesu pre svoj vlastný rozvoj.
Edu Cykly.
Platforma zameraná na kontinuálne vzdelávanie na mesačnej báze v oblasti pohybového rozvoja, fyzickej praxe a k nim naviazaných biologických konceptov.

Jej cieľom je systematicky cez praktické zadania, interaktívne pohybové situácie a objasnenie fyziologických mechanizmov nášho tela poskytnúť ľudom informácie, nástroje a materiál na vytvorenie trvalo udržateľného podporného procesu pre svoj vlastný rozvoj.

ZAMERANIE

Naučiť sa porozumieť princípom na ktorých je postavené naše fungovanie. Ako naše telo a fyziológia súvisia s naším správaním, emóciami, myšlienkami a ako sa navzájom ovplyvňujú.

Priebeh a obsah.
  • 1x mesačne 3-hodinový workshop (max 12 ľudí)
  • Teoretické a praktické zadania na báze projektov v rámci každého tématického cyklu
  • Online podpora / spätná väzba
  • Doplnkové študijné materiály
  • Video materiály s demonštráciami
Jednotlivé workshopy a k nim nadväzujúce projekty pozostávajú z teoretickej časti zameranej na objasnenie rôznych konceptov zo škály biologických vied a následne ich aplikácie do praxe; a praktickej časti zameranej na I. individuálnu vnútornú prácu, ktorá slúži na čistenie biomechaniky cez kontrolované pohybové sekvencie; II. interakciu s partnerom/objektom, kde testujeme naše schopnosti v meniacom sa prostredí; III. prácu na koordinácii/organizácia tela, cez ktorú budujeme efektívnosť v pokrývaní priestoru a využívania tela ako celku v dynamickom pohybe. Skrz tieto tri línie budeme testovať a rozvíjať náš fyzický potenciál a kognitívne schopnosti.

ZAMERANIE

Naučiť sa porozumieť princípom na ktorých je postavené naše fungovanie. Ako naše telo a fyziológia súvisia s naším správaním, emóciami, myšlienkami a ako sa navzájom ovplyvňujú.

Priebeh a obsah.
  • 1x mesačne 4+ hodinový workshop (max 14 ľudí)
  • Teoretické a praktické zadania na báze projektov v rámci každého tématického cyklu
  • Online podpora / spätná väzba
  • Doplnkové študijné materiály
  • Video materiály s demonštráciami
Jednotlivé workshopy a k nim nadväzujúce projekty pozostávajú z teoretickej časti zameranej na objasnenie rôznych konceptov zo škály biologických vied a následne ich aplikácie do praxe; a praktickej časti zameranej na I. individuálnu vnútornú prácu, ktorá slúži na čistenie biomechaniky cez kontrolované pohybové sekvencie; II. interakciu s partnerom/objektom, kde testujeme naše schopnosti v meniacom sa prostredí; III. prácu na koordinácii / organizácia tela, cez ktorú budujeme efektívnosť v pokrývaní priestoru a využívania tela ako celku v dynamickom pohybe. Skrz tieto tri línie budeme testovať a rozvíjať náš fyzický potenciál a kognitívne schopnosti.

aktuálny workshop:

Martin Bosý & Oldřich Polreich

paralely

lidského

pohybu

27.5. BRNO

Telo každého z nás je unikátne a špecifické – svojimi proporciami, kompozíciou a predispozíciami.

Naprieč touto rôznorodosťou a činnosťami, ktoré cez naše telo vykonávame, ale existujú univerzálne princípy. Na tieto spojitosti, ktoré nás zjednocujú sa zameriame cez praktické poznanie architektúry tela a jej správania v rôznych pohybových zadaniach.
*Workshop bude kombinovať teoretické poznatky s praktickými zadaniami - pripravte sa na väčšiu pohybovú záťaž.
TÉMY BLOKOV:
MARTIN BOSÝ
Jak si odvodit pohybovou praxi na základě evolučního designu organismu.

Proč má naše struktura současný tvar? Co to pro nás znamená z hlediska biomechaniky? S bipedalismem jsou spojené výhody i nevýhody. Podívejme se jak můžeme koncipovat fyzickou praxi v kontextu tvaru těla tak, aby byla co nejefektivnější a prospěšná pro naše zdraví a výkon.
Ako si odvodiť pohybovú prax na základe evolučného dizajnu organizmu.

Prečo má naše telo súčasný tvar? Na aké činnosti bolo prisôsobené? Aké sú jeho silné a slabé stránky a čo nám to hovorí o tom ako s ním narábať – v kontexte výkonu, zranení, dlhovekosti.

Centrálnym bodom bude náš unikátny bipedalizmus – ktorý nám dáva nestabilný, ale zároveň dynamický charakter – ten sa naučíme využiť cez zefektívnejnie celotelovej koordinácie.
OLDRICH POLREICH
Efektivnější učení skrz správné zaměření pozornosti a navázání vztahu s prostředím

Skrz rámec jemné akrobacie a pohybu v prostoru se zaměříme na různé možnosti zaměření pozornosti, poskytování zpětné vazby a tím lepší naladění na prostředí, ve kterém se pohybujeme
Orientácia v priestore a ľahká akrobacia vytvára skvelé podmienky na spoznávanie vzťahu medzi pohybom a prostredím.

Kam zameriavame pozornosť? Vnímame všetky príležitosti, informácie a spätnú väzbu, ktorú prostredie ponúka? Pochopenie týchto princípov ďaleko presahuje rámec akrobacie – umožňuje nám skvalitniť pohyb všeobecne, nezávisle od disciplíny, ktorej sa venujeme.
INFO
Dátum a čas:
27.5. 2023 | 10:00 - 15:00
Miesto:
KB5 Brno, Poděbradova 99
Cena:
75€ / 1800 CZK
Formulár úspešne odoslaný!
Pri odosielaní formulára sa vyskytla chyba!
REGISTRACE
KONTAKT.

Ak by ste sa chceli dozvedieť o edu cykloch viac, napíšte mi.