1 + 1
Educate and empower. More than coaching, 1+1 is an educational-exploratory process, that combines physical practice and education about one's own biology.

We will focus on and cover the principles and rules behind our human design – the hows and whys behind our physical structure, physiology, and behavior – the biological mechanisms based on which our bodies function.

But above all else, we will focus on you. We will explore your potential, develop your skills and deepen your knowledge through physical practice, assignments, and studying curated scientific materials.

For more information, drop me a line here.

1 + 1
Educate and empower. More than coaching, 1+1 is an educational-exploratory process, that combines physical practice and education about one's own biology.

We will focus on and cover the principles and rules behind our human design – the hows and whys behind our physical structure, physiology, and behavior – the biological mechanisms based on which our bodies function.

But above all else, we will focus on you. We will explore your potential, develop your skills and deepen your knowledge through physical practice, assignments, and studying curated scientific materials.

For more information, drop me a line here.


PROCES

Čo všetko 1+1 obnáša a čo očakávať.

Celý proces prebieha na báze mesačných cyklov. V rámci každého cyklu sú určené nosné témy, na ktoré je naviazané vedomostné vzdelávanie (formou sprievodcu čítaním, doplnkových materiálov a osobného výkladu) a fyzická prax (zložená z individuálnej vnútornej práce, dynamickej koordinácie-organizácie tela a interaktívnych zadaní).

Rozsah a náročnosť sú prispôsobené tvojim možnostiam a potrebám.

vedomostné vzdelávanie
Teoretické vedomosti slúžia ako základ pre vytvorenie pracovného rámca, cez ktorý nahliadame a vytvárame fyzickú prax. Dávajú odpovede na "ako" a "prečo" za našou formou, funkciou a interakciami.

Sprievodca Čítaním

Doprovodné zadania ku knihe, ktoré čitateľovi pomáhajú:
  • s porozumením a zapamätaním si informácii z textu
  • kriticky sa zamyslieť a uvažovať nad autorovými myšlienkami
  • s videním širšieho kontextu a napojení prezentovaných konceptov a ideí

Doplnkové Materiály & Osobný Výklad

Vybrané odborné články, videá a prezentácie zaoberajúce sa práve preberanou témou. Osobný výklad a dialóg pokrývajúci kľúčové koncepty.
Fyzická prax
Fyzická prax pozostáva z troch hlavných línii, z ktorých každá dáva dôraz na určitý aspekt fyzického/pohybového rozvoja a práce.

Interná (Reštruktualizačná) Práca

Interocepcia a jej presnosť, obraz tela, naše vnímanie,

svet bez externých stimulov a stresov

Kontrolované pohybové sekvencie zamerané na čistenie biomechaniky,

zmysel pre osobnú analýzu a spätnú väzbu.forma reprezentuje ideu1. vnútorná práca na reštruktualizačných formách, nemenná v rámci jedného cyklu


Interné reštrukturalizačné práce slúžia ako mechanizmus na kontrolu chýb, ktorý poskytuje každodennú kontrolu vášho fyzického stavu. Táto prax vám pomôže sledovať zdravotný stav vašich kĺbov, úroveň únavy a vašu biomechanickú zdravie. Z dlhodobého hľadiska prepracovanie biomechanických dráh rozvinie konektivitu, odolnosť a vnímavosť vášho systému.

Dynamická Organizácia Tela & Interakcia

zmysel pre osobnú analýzu a spätnú väzbu.forma reprezentuje ideu1. vnútorná práca na reštruktualizačných formách, nemenná v rámci jedného cyklu